38112100-3 (9851+)

خانه » سرویس مدارس

سرویس مدارس

ارائه سرویس مدرسه یکی از با ارزش ترین نوع خدمات حمل و نقل تاکسی به شهروندان و دانش آموزان عزیز می باشد .
شرکت تاکسیرانی فیروزه توس بعنوان یکی از پیشگامان ناوگان حمل و نقل دانش آموزی در سرویس مدارس از سالهای گذشته موفق به کسب رتبه برتر در امر سرویس رسانی به دانش آموزان مناطق تحت پوشش خود شده است که این امر با هدف ارائه سرویس های مطلوب با رعایت استانداردها انجام و هم اکنون نیز در دست اجراست .
بنا براین با توجه به سرویس رسانی در 2 سال اخیر ، این شرکت تاکنون موفق به ارائه خدمات با بیشترین سهم خودروهای سرویس بر در کلیه مدارس در سطح مناطق تحت پوشش خود شده است ،احساس مسئولیت و مراقبت کامل، رعایت وضعیت ظاهری مناسب خودرو جهت آمادگی و ارائه سرویس مناسب و بموقع ، خودداری از صحبت های غیر ضروری با دانش آموزان و هم چنین ممنوعیت سوار کردن مسافر و سرنشین حتی اقوام در مسیر رفت و برگشت در زمان انجام سرویس از تعهدات رانندگان در طرح سرویس مدارس توسط ناوگان تاکسی های درون شهری محسوب می شود.
از دیگر خدمات قابل ارائه در این خصوص که در اختیار رانندگان سرویس مدارس و دانش آموزان قرار گرفته است می توان به ارائه برچسب سرویس و حکم جهت ارائه سرویس استاندارد، نظارت بر روند اجرای این طرح به منظور فراهم آوردن امنیت بیشتر و تسهیل در حمل و نقل دانش آموزان،آموزش اخلاق حرفه ای و قوانین و مقرارات ترافیکی اشاره کرد.