38112100-3 (9851+)

خانه » شرایط پذیرش راننده

شرایط پذیرش راننده

1-رعایت ساعت کاری تعهد داده شده(حداقل 8 ساعت کاری )

2-برخورد مناسب با مشترک هنگام سرویس دهی

3-مرخصی با اطلاع قبلی با دفتر

4-رعایت شئونات اسلامی الزامی است

5-آشنایی کامل راننده به شهر و در صورت اشتباه رفتن مسیر کرایه اضافه را محاسبه نکرده و از مبلغ کل تاکسیمتر کسر نمایید

در صورت تمایل با شماره 05138112102 – 05138112101 – 05138535831 تماس حاصل نمایید.